Counts of Genera in East and North East Asia by region

GeneraSpecies
nativenaturalisedcasualnativenaturalisedcasual
Total465124292
South China424019950
Yunnan363014640
Guangdong (Kwantung)28307640
Guangxi (Kwangi)30209930
Hainan26106220
Southeast China24406870
Fujian (Fukien)20103630
Zhejiang11001810
Taiwan20605090
South Central China23007510
Sichuan (Szechuan)19004610
Guizhou21004210
Hunan15002810
Jiangxi16002610
Eastern China19005610
Anhui9001610
Hebei6101010
Henan6101110
Hubei11101910
Jiangsu9001610
Shaanxi9001410
Shandong (Shantung)7101210
Shanxi510710
Western China12001610
Ningxia210310
Gansu (Kansu)500810
Xinjiang (Sinkiang)510610
Qinghai110210
Xizang (Tibet)610810
Japan14322996
Bonin (Ogawasara) Islands501702
Ryukyu Islands12221843
Kyushu9001310
Shikoku530630
Honshu6311085
Hokkaido110220
Korea700900
Russia, Mongolia and Manchuria4101310
Mongolia210510
Nei Mongol (Inner Mongolia)310610
Tuva200200
Irkutsk Oblast100100
Amur region100300
Kurile Islands100100
Manchuria410810
Heilongjiang210310
Jilin310410
Liaoning410810
© 2007 Stewart Robert Hinsley